ksiazka tytuł: Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych - 02 Występowanie wieloletniej zmarzliny w górskim środowisku peryglacjalnym wybranych obszarów... autor: Wojciech Dobiński
FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
Produkt w wersji cyfrowej - więcej informacji tutaj

Wieloletnia zmarzlina w wybranych obszarach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu w świetle kompleksowych badań geofizycznych i analiz klimatologicznych - 02 Występowanie wieloletniej zmarzliny w górskim środowisku peryglacjalnym wybranych obszarów...

Wersja elektroniczna (brak aktualizacji)
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski
ISBN: 978-83-8012-643-5
Wydanie: 1, 2011 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
12,50 zł 11,90 zł
eKsiążka (Watermark)
PDF

Publikacja Format Wydanie Cena
eKsiążka pdf 1, 2011 r. 12,50 zł
eKsiążka pdf 1, 2011 r. 12,50 zł

Niniejsza publikacja ma charakter dwudzielny. W pierwszej części przedstawiony został aktualny stan wiedzy na temat wieloletniej zmarzliny w ujęciu krytycznym, natomiast druga część pracy zawiera wyniki badań prowadzonych w wybranych miejscach Tatr, Gór Skandynawskich i Spitsbergenu oraz ich interpretację, analizę, a także dostrzeżone prawidłowości.

Celem pracy jest detekcja i poznanie prawidłowości występowania wieloletniej zmarzliny w środowisku górskim, subarktycznym i subpolarnym w wybranych miejscach leżących na szerokości geograficznej między 49 a 77 (symbol stopni) z zastosowaniem metod geofizycznych i klimatycznych, a także poznanie jej natury, właściwości i zmienności oraz relacji z lodowcami w warunkach zmieniającego się klimatu.